Съжаляваме, не можем да открием {{term}}. Опитайте отново.
Отговорът на Regus на пандемията от COVID-19
Shareholder Information
Дата Заглавие на документа PDF
Regus Audit Committee Guidelines Print
Regus Nomination Committee Guidelines Print
Regus Remuneration Committee Guidelines Print
Remuneration Statement
Дата Заглавие на документа PDF
03/11/2015 Remuneration Statement Print

Какво означава "Регистратор"?

Вашият акционерен дял в Регус се записва в регистър на акционерите. Регистърът представлява списък с имената и адресите на всички акционери в Регус и броя на акциите на всеки собственик. Регистърът се поддържа от името на компанията от Capita Registrars („Регистратор“). Регистраторът на Регус актуализира регистъра при промяна на личното Ви състояние или на броя на притежаваните акции, и също така Ви изпраща чекове с Вашите дивиденти и сертификатите за акции.

По закон, регистърът е документ с обществен достъп, който Регистраторът трябва да представи за проверка при поискване. Искането трябва да съдържа името и адреса на лицето, което иска достъп, заявление за какво ще се използва информацията и дали ще бъде споделена с някой друг и, ако да, с кого и за каква цел ще бъде използвана. Регус не предоставя подробности за отделните акционери на трети страни извън рамките на правните си задължения.

Какво трябва да направя с моя сертификат за акции?

Сертификатите за акции са доказателство за Вашата собственост и трябва да се съхраняват на сигурно място. Те ще са Ви необходими в случай, че продавате всички или част от Вашите акции в бъдеще. Препоръчваме Ви да поддържате отделно справка за номерата на сертификатите и броя на акциите, включени във всеки един сертификат в случай на загуба или щета. Сертификатите за акции се изпращат на акционерите по пощата на техен собствен риск.

Какво трябва да направя, ако преместя адреса си?

Ако се преместите, трябва да информирате нашите регистратори за новия си адрес. Ако имате регистрация в интернет портала на Capita Share (www.capitashareportal.com), можете ги уведомите за новия си адрес, като влезете във Вашето портфолио. Ще са Ви необходими:

  • трите имена на акционера и официален адрес
  • Кодекс на инвеститорите като акционери

Ще ги намерите на сертификата за акции, в последния ваучер за дивидента или в друга кореспонденция от нас.

Като алтернатива, можете да попълните формуляра за промяна на адреса, който ще намерите на нашия уеб сайт www.capitaregistrars.com (Моля, обърнете внимание: този линк ще отвори страницата в нов прозорец на браузъра.) под „Акционери и служители“, последвано от „Брошури и формуляри“. След като попълните и подпишете формуляра, моля, изпратете го обратно на Capita, по пощата на адрес: Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU.

Какво трябва да направя, ако си променя името?

Ако промените името си, моля пишете на нашите регистратори с подробна информация за новото и за предишното си име. Трябва да приложите заверено копие на Вашето брачното свидетелство или акта за промяна на името Ви заедно със сертификата(-ите) за акции и всички неосребрени чекове за дивиденти на старото си име. Регистраторите след това ще ги преиздадат. Също така ако сте сменили адреса си, вижте „Какво трябва да направя, ако се преместя?“

Как мога да съобщя за смъртта на регистриран притежател?

Ако управлявате имущество, може да се наложи да прехвърлите акциите на наследниците по завещание или да продадете акционерния дял.

Първата стъпка е да пишете до нашия регистратор на:

Capita Registrars, The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, Kent BR3 4TU

Тогава ще бъде поставен временен маркер в регистъра, за да се гарантира, че ако е възможно, няма да се издават бъдещи плащания на дивиденти на името на акционера. Ще Ви изпратят и формулярите, които трябва да попълните. Моля, свържете се с нашите регистратори писмено или по телефона, за да могат да Ви напътстват по време на целия процес.

Загубих чека с дивиденти - как да получа нов?

Ако изгубите чека за дивиденти преди да сте имали възможност да го внесете по банковата си сметка, моля, свържете се писмено с нашите регистратори. След това Capita ще може да Ви издаде друг чек в замяна на първия. Моля, обърнете внимание, че може да има административна такса.

Чекът с дивиденти не е актуален.

Ако изпратите неактуален чек на нашите регистратори, те ще го преиздадат. Може да се наложи да платите административна такса.

Може ли дивидентите да бъдат изплащани в моята банкова сметка?

Това е възможно за сметките в повечето банки или в жилищно-спестовната кредитна асоциация в Обединеното кралство. Понякога това се нарича „инструкция за плащане“ или „нареждане за дивидента“. Издаването на нареждане за Вашите дивиденти е лесно - дивидентът ще се внесе по сметката Ви на датата на плащане и данъчната информация за дивидента ще бъде изпратена на официалния Ви адрес.

Ако сте регистрирани в Capita Shareportal, можете да дадете инструкции онлайн.

Ако предпочитате да изпратите писмени инструкции, или Вашият акционерен дял e под съвместно име или представлява корпоративен дял, просто отпечатайте формуляра за инструкции за дивиденти от линка"forms", попълнете го и го изпратете по пощата на нашия регистратор.

Той ще направи всичко възможно, за да се регистрира искането Ви за нареждане навреме за следващия дивидент. Обаче правото на дивидент обикновено се калкулира един или два месеца преди реалното изплащане на дивидента. Ако искането Ви е получено след този период, ще получите дивидента си според сегашния начин на плащане, но имате гаранция, че инструкцията Ви ще бъде регистрирана за последващите плащания.

Акционери с постоянно местожителство извън Обединеното кралство трябва да посетят www.capitashareportal.com , където от "shareholders and employees", International Payments (акционери и служители, международни плащания) трябва да изтеглят формуляра за нареждане за съответната държава, в която живеят.

Мога ли да получа моите дивиденти като акции вместо пари в брой?

В момента няма възможност да се направи това.

Какво означават термините „екс-дивидент“ и „дата на вписване“?

Преди обявяването на всеки дивидент и след консултация с Лондонската фондова борса, ние определяме дата, на която нашите акции ще бъдат продавани без право на дивидент. Това е известно като "екс-дивидент". Преди тази дата акциите се наричат "кум дивидент".

Ако купите акции преди датата екс-дивидент, Вие ще имате право да получите наскоро оповестения дивидент. Ако купите акции на тази дата или след нея, в периода екс-дивидент, този дивидент е платим на предишния собственик.

Дивидентът се изплаща на акционерите въз основа на броя акции, които притежават в регистъра на акциите на крайната дата („дата на вписване“). Датата на вписване в момента е два дни след датата екс-дивидент. Ако получите дивидент, след като наскоро сте продали акциите си и не сте сигурни дали имате право на него, свържете се с агента, който е действал от Ваше име при продажбата. В зависимост от условията на продажбата, дивидентът може да е дължим на новия собственик.

Как да прехвърля мои акции на приятел или роднина?

Ако искате да дадете или продадете акциите си на някого, когото познавате, можете да прехвърлите дела си, като използвате "stock transfer form" (формуляр за прехвърляне на акции). Този формуляр може да се изтегли от уеб сайта на нашия Регистратор www.capitashareportal.com (Моля, обърнете внимание: този линк ще отвори страницата в нов прозорец на браузъра.) под ‘Брошури и формуляри’. След като попълните и подпишете формуляра, моля, изпратете го обратно на Capita Registrars по пощата.

Моят сертификат за акциите е загубен/откраднат - как мога да получа нов?

Ако сте загубили сертификата за акциите си, ще трябва да информирате нашите регистратори възможно най-скоро. Това може да се направи по телефона или в писмена форма. Capita след това ще може да Ви напътства при процеса на получаване на дубликат на сертификата. В зависимост от стойността на акциите, представлявани от сертификата, е възможно е да има дължим такса.

Ако Вашият сертификат за акции е откраднат, ще трябва да се свържете с полицията и да получите входящия номер за престъплението. След като го получите, моля, пишете до Capita, за да съобщите за кражбата и да посочите входящия номер за престъплението. Capita след това ще Ви напътства при процедурата.